Elementy otagowane przez ASP.NET MVC

 • Bootstrap 3 + LESS + ASP.NET MVC 4 = bootlessmvc

  21.11.2013

  Ostatnio podczas testowania nowych możliwości biblioteki Bootstrap 3 w ASP.NET MVC natrafiłem na ciekawy wpis Toma DuPont traktujący o tym jak pogodzić ze sobą ASP.NET MVC 4 oraz Bootstrap 3.x (w formacie LESS CSS). O ile sama idea, która stoi za LESS CSS jest bardzo ciekawa (wprowadzenie do CSS zmiennych, funkcji, operacji i mixins) to implementacja w formie biblioteki JS uruchamianej po stronie klienta już mnie tak bardzo nie kręci.

  Czytaj więcej...
 • Quartz.NET, ASP.NET MVC i łatwa edycja wyrażeń cron przy użyciu jquery-cron.js

  19.11.2013

  Quartz.NET to biblioteka, tzw. scheduler służący do cyklicznego wykonywania zadań. Z grubsza rzecz ujmując, konfiguracja pracy Quartz.NET sprowadzania się do tworzeniu obiektów job/trigger w celu uruchomienia określonego zadania (kodu) w zaplanowanym czasie. Do dyspozycji mamy pojedyncze (SimpleTriggerImpl dla danego DateTime) oraz cykliczne uruchamianie zadań (CronTriggerImpl w oparciu o wyrażenia cron, ang. cron expressions). Wizualizacja DateTime nie jest wyzwaniem.

  Czytaj więcej...
 • AnonymousObjectToHtmlAttributes, czyli sposób na “minus” w nazwach atrybutów HTML

  25.06.2013

  Co w tej metodzie takiego specjalnego? Nazwa metody mówi wszystko, no prawie wszystko. Metoda używana często i gęsto w kodzie HtmlHelper przy okazji tworzenia kontrolek TextBox, CheckBox, DropDown itd. Zamienia ona jeden z parametrów – htmlAttributes z obiektu anonimowego na RouteValueDictionary, pozwalając na dodanie własnych atrybutów HTML do tworzonej kontrolki. Dzięki anonimowemu obiektowi można uprościć wywołanie takiego TextBox i napisać coś takiego:

  Czytaj więcej...
 • ASP.NET MVC i Bootstrap RadioButton z enum

  24.06.2013

  Jeżeli korzystasz z Twitter Bootstrap  w ASP.NET MVC to najprawdopodobniej po kilku godzinach korzystania z tej świetnej biblioteki poczujesz nieodpartą potrzebę napisania kilku HtmlExtensions, aby choć trochę ułatwić sobie życie.

  Dobrym przykładem jest RadioButton, który w podstawowej wersji, dostępnej w ASP.NET MVC, “trochę” różni się od tego co oferuje nam Bootstrap. Napisałem HtmlExtensions do bootstrapowej wersji elementu jednocześnie dodając obsługę generowania z enuma. Takie radio na sterydach. 

  Czytaj więcej...
 • IIS i Font Awesome

  12.02.2013

  Font Awesome to zestaw wektorowych ikon w postaci fontów. Około 250 popularnych, darmowych, w pełni skalowalnych ikon kontrolowanych z poziomu CSS. W paczce instalacyjnej dostępnej pod tym adresem dostarczone są podstawowe pliki z definicjami klas CSS, SASS, LESS oraz ikony w postaci fontów w formatach .eot, .svg, .ttf,, .woff i .otf. Instalacja FA jest prosta i polega na przegraniu zawartości pliku zip do katalogu w aplikacji  i dodaniu linków w nagłówku strony do dwóch plików CSS (opis tutaj). Niestety po zainstalowaniu zestawu w aplikacji ASP.NET/ASP.NET MVC na serwerze IIS otrzymamy błąd 404 przy próbie wykorzystania “fontów-ikon”. 

  Czytaj więcej...