Elementy otagowane przez Json.NET

  • NHibernate i serializacja drzewa obiektów przy użyciu biblioteki Json.NET

    07.03.2013

    Jeżeli korzystasz z NHibernate i Json.NET i chcesz bezpośrednio serializować obiekty biznesowe pobrane z bazy danych przy użyciu NHibernate do formatu JSON to bardzo szybko napotkasz na problem w postaci wyjątku - Error getting value from 'ReadOnly' on 'NHibernate.Proxy.DefaultLazyInitializer'. Problem ten powstaje w momencie gdy próbujesz serializować encję pobraną przez NHibernate, która posiada niezainicjowane wiązania z innymi encjami (obiekty proxy do obsługilazy loading). Klasa serializująca przemierza drzewo obiektów w poszukiwaniu publicznych właściwości obiektów. Po natrafieniu na proxy, nie umie go przetworzyć na JSON i rzucany jest wyjątek.

    Czytaj więcej...