Elementy otagowane przez MSBuild

  • Numer wersji z Mercurial revision hash

    31.05.2011

    Dzisiaj trochę kodu źródłowego z mojego ostatniego projektu. Przy okazji szlifowania projektu i tworzenia AboutWindow pomyślałem, że fajnie byłoby mieć gotowy mechanizm do szybkiego, łatwego i jednoznacznego numerowania wersji projektu i wiązania tej wersji z rewizją w systemie kontroli wersji (Mercurial). Prawidłowe podpisywanie projektu numerem wersji, który pozwala w prosty sposób zidentyfikować, z której wersji kodu (rewizji) została skompilowana dana wersja projektu jest nie do przecenienia. .NET Framework i Visual Studio udostępniają mechanizm dekorowania assembly atrybutem AssemblyVersion.

    Czytaj więcej...