Elementy otagowane przez Mercurial

 • Zmiana nazw projektów, namespace, lokalizacji w Visual Studio 2010

  07.04.2012

  W Visual Studio 2010 MainSolution.sln posiadam projekty nazwane odpowiednio Foo.Bar1, Foo.Bar2. Projekt jest pod kontrolą systemu kontroli wersji Mercurial. Co chcę zrobić? Chcę zmienić nazwę projektów znajdujących się wewnątrz na odpowiednio Project1 i Project2, a co za tym idzie namespace w każdym pliku projektu i dodatkowo strukturę katalogów, tak żeby odpowiadała nowej nazwie projektów (zamiast vs-rename/src/app/Foo.Bar1 ma być vs-rename/src/app/Project1 itd). Po tej zmianie kod musi się kompilować bez problemy i nie może być problemów z commitem/pushem do zdalnego repozytorium na serwerze

  Czytaj więcej...
 • Numer wersji z Mercurial revision hash

  31.05.2011

  Dzisiaj trochę kodu źródłowego z mojego ostatniego projektu. Przy okazji szlifowania projektu i tworzenia AboutWindow pomyślałem, że fajnie byłoby mieć gotowy mechanizm do szybkiego, łatwego i jednoznacznego numerowania wersji projektu i wiązania tej wersji z rewizją w systemie kontroli wersji (Mercurial). Prawidłowe podpisywanie projektu numerem wersji, który pozwala w prosty sposób zidentyfikować, z której wersji kodu (rewizji) została skompilowana dana wersja projektu jest nie do przecenienia. .NET Framework i Visual Studio udostępniają mechanizm dekorowania assembly atrybutem AssemblyVersion.

  Czytaj więcej...