Elementy otagowane przez NHProf

  • Zrób to sam - NHibernate Profiler

    20.03.2013

    Średnio raz w miesiącu NHibernate doprowadza mnie do białej gorączki wyjątkiem: System.Transactions.TransactionAbortedException: The transaction has aborted. ---> System.Data.SqlTypes.SqlTypeException: SqlDateTime overflow. Must be between 1/1/1753 12:00:00 AM and 12/31/9999 11:59:59 PM. Powodem powstania tego wyjątku jest niewypełnienie (lub błąd w definicji mapowania) właściwości DateTime obiektu biznesowego zapisywanego do bazy danych. Problem w tym, że treść tego komunikatu jest tak ogólna, że w przypadku pracy z domeną złożoną z więcej niż kilku obiektów namierzenie źródła problemu może potrwać… bardzo długo. Nie pomoże tutaj nawet Sql Profiler z Sql Server.

    Czytaj więcej...