Elementy otagowane przez Receptura

  • Typ decimal i liczenie ilości cyfr po przecinku

    11.06.2011

    Pisząc mały program do pomocy w generowaniu formularzy do ZUSu trafiłem na ciekawy problem. Formularz przyjmuje tylko całkowite dane liczbowe (tj. pozbawione kropek tudzież przecinków). Aby móc poprawnie wypełnić formularz danymi zmiennoprzecinkowymi muszę je wcześniej przemnożyć przez 10^n gdzie n to ilość miejsc po przecinku. Teraz powstaje pytanie jak szybko określić ilość miejsc po przecinku typu decimal. Najbardziej siermiężne rozwiązanie to zamiana wartości na tekst i liczenie tego co po kropce. Wolne i problematyczne w aplikacjach wielokulturowych.

    Czytaj więcej...